rezerwacja wizyty: 735-00-88-87
kontakt@perfectskinclinic.pl

Wizyta

perfect-skin-clinic-ikona-atut-mobilność

Regulamin Bezpiecznej Wizyty

Nie rezerwuj wizyty:

1. Jeśli masz objawy choroby :

- stan podgorączkowy, gorączka
- katar, kaszel, trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej
- nudności, wymioty, biegunka

2. Jeśli powyższe objawy choroby ma osoba z którą zamieszkujesz.

3. Jeśli jesteś w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny.

4. Jeśli zamieszkujesz z osobą która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie.

5. Jeśli w ciągu ostatniego tygodnia miałaś/miałeś kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną na obowiązkową izolację lub kwarantannę.

Rezerwacja wizyty:

1. Rezerwacji wizyty dokonasz telefonicznie.

2. W celu potwierdzenia terminu wizyty w ciągu 24 h należy dokonać przedpłaty zadatku w kwocie 30 % ceny rezerwowanych usług.

3. Po dokonaniu przedpłaty otrzymasz potwierdzenie rezerwacji terminu wizyty.

4. 12 h przed wizytą otrzymasz przypomnienie o wizycie wraz z ankietą online dotycząca stanu zdrowia. W dniu wizyty ankietę potwierdzasz pisemnie.

5. Zadatek gwarantujący termin wizyty jest bezzwrotny i przepada w sytuacji odwołania umówionego terminu wizyty.

6. W przypadku nie odwołania zarezerwowanej wizyty z powodu występujących objawów chorobowych zastrzegam sobie prawo do odmówienia wykonania usługi oraz do naliczenia opłaty za przyjazd w kwocie 100 zł.

7. W sytuacjach wyjątkowych zastrzegam sobie prawo do zmiany terminu wizyty, po uprzednim ustaleniu nowego dogodnego terminu wizyty.

Bezpieczna Wizyta

1. Brak kontaktu między klientami.

2. Ograniczona ilość obsługiwanych klientów w ciągu dnia. 

3. W klinice - wywietrzone pomieszczenie po każdym kliencie.

4. W domu - pomieszczenie w którym będzie wykonywana usługa musi zostać przewietrzone. W pomieszczeniu może przebywać tylko jeden klient w czasie wykonywania usługi.

Bezpieczny Sprzęt

1. Dezynfekcja sprzętu oraz narzędzi po każdym kliencie.

2. Sterylizacja narzędzi po każdym kliencie.

3. Jednorazowe narzędzia dla każdego klienta.

Twoja Ochrona

1. Pomiar temperatury.

2. Ankieta o stanie zdrowia.

3. Własna maseczka lub przyłbica jednorazowa. Możliwość ściągnięcia podczas zabiegu na twarz.

Moja Ochrona

1. Pomiar temperatury.

2. Maseczka lub przyłbica jednorazowa.

3. Rękawiczki jednorazowe

Rezerwując termin wizyty akceptujesz regulamin i zasady wizyty.